kirkko_oma.jpg

 Religiøs forening som representerer gammellæstadianere. Gammellæstadianisme er en av vekkelsesbevegelsene innen den evangelisk-lutherske kirken og har hoveddelen av sine tilhengere i Finland, der bevegelsen er organisert under Finlands Fredsforeningers Sentralforening (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys – SRK). Gammellæstadianere finnes også i det øvrige Norden, flere land i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt Afrika. Foreningen i Oslo-området er datterorganisasjon til Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation - SFC.

Navnet fredsforening kommer av Guds fred som han gir til sine egne. I bibelen finnes det i Jesu ord til sine disipler i Joh. 14: 27, ”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.”